Grupa Mijlocie 4-5 ani

Grupa Mijlocie 4-5 ani GRUPA MIJLOCIE 4-5 ANI

Programul zilnic al copiilor de la Grădiniţa Kitty Grupa Mijlocie va cuprinde activități pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber-alese, precum și activități de dezvoltare personală care includ rutine, tranziții, activitățile de după-amiază și activități opționale. Domeniile experiențiale sunt instrumentele pedagogice cu ajutorul cărora se realizează individualizarea educației și a învățării. Ele dau posibilitatea educatoarei să identifice aptitudinile, cât și dificultățile fiecărui copil în parte. Preocuparea permanentă a educatoarei este aceea de a adapta activitățile în raport cu particularitățile de vârsta și cele individuale ale copiilor, precum și în funcție de interesul preșcolarilor. Procesul instructiv-educativ la acest nivel de vârstă se realizează prin tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe copil, cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice originale.

Particularizând, nivelul de vârstă 4-5 ani presupune achiziționarea și consolidarea unor deprinderi și priceperi cu scopul de a facilita socializarea copiilor și integrarea lor în alte medii decât familia. Prin urmare, la grupa mijlocie se pune accentul pe verbalizarea stărilor emoționale și stabilirea unui limbaj corect din punct de vedere fonetic și gramatical. Atât la nivel al gândirii logice, dar și la nivel estetic și creativ, este vârsta cu achiziții deosebite care conturează profilul preșcolarului mare.

Obiective Grupa Mijlocie

- Să-și adapteze comportamentul în funcție de regulile grupului.
- Să înteleagă un text povestit, formulând propoziții cu ajutorul ideilor reținute.
- Să construiască grupe de obiecte, punând în corespondența (în intervalul 1-5).
- Să identifice și să denumească figuri geometrice (cerc, pătrat și triunghi).
- Să folosească mișcările motrice de bază (mers, alergare, săritura, etc.) pentru a raspunde la diferiți stimuli.
- Să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

La grupa mijlocie, cunoştinţele însuşite la grupa mică sunt îmbogăţite cu cunoştinţe noi şi se aprofundează unele dintre cunoştinţele anterioare. La activitățile matematice, preșcolarii vor învăța despre mulțimi și numere, despre figuri geometrice și relații spațiale. Chiar dacă nu le vor numi astfel și încă nu vor stăpâni limbajul specific, iată care sunt abilitățile pe care le va dobândi un copil la finalul grupei mijlocii:

- perceperea corectă a diferitelor relaţii cantitative dintre mulţimile de obiecte, sesizarea de către copii a invarianţei cantităţii indiferent de felul obiectelor, mărimea şi poziţia lor în spaţiu;
- formarea capacităţii de a recunoaşte mulţimi de obiecte redate în desen prin imagini concrete şi prin figuri simbolice (cerculeţe, liniuţe, puncte) şi a le constitui în acelaşi mod, ei înşişi;
- formarea şi dezvoltarea unor procese psihice de cunoaştere a operaţiilor gândirii.

Comportamente Grupa Mijlocie

Pe baza obiectivelor generale se mai urmăreşte ca preşcolarul din grupa mijlocie să dobândească următoarele comportamente:
•  să alcătuiască mulţimi după o singură însuşire cu obiecte reale, cu imagini ale unor obiecte cunoscute şi cu figuri geometrice;
•  să identifice şi să numească poziţii şi relaţii spaţiale relative (deasupra, dedesubt, la stânga, la dreapta);
•  să recunoască şi să denumească atribute comune şi diferenţe folosind negaţia logică;
•  să reprezinte figural mulţimi de elemente reprezentate prin imagini;
•  să trieze şi să ordoneze obiecte în şir crescător şi descrescător;
•  să compare prin apreciere globală şi prin formare de perechi două mulţimi (mai multe, mai puţine, tot atâtea);
•  să numere conştient în limitele 1 – 5, crescător şi descrescător;
•  să asocieze cantitatea la număr şi numărul la cantitate.

În ceea ce privește activitățile de educare a limbajului, la sfârșitul grupei mijlocii, copiii vor fi capabili să se exprime folosind sinonime sau antonime, vor formula propoziții simple și dezvoltate și vor ști să participe la un dialog. Prin urmare, se urmăreste ca fiecare preșcolar:

-    să folosească în vorbire corect acordul dintre părțile propoziției, singularul și pluralul substantivelor;
-    să identifice corect cuvintele dintr-o propoziție formată din 4-5 cuvinte.

La acest nivel de vârstă, apare interesul copiilor pentru a clasifica mediul și lumea și dorinţa copilului de aventură, de explorare în afara familiei și a sălii de grupă, ceea ce îi permite stabilirea primară a contactelor sociale (încă nu se joacă împreună cu ceilalți, mai degrabă alături de ceilalți).

La Gradinița Kitty din Iaşi, programul educațional are rolul de a provoca toți copiii, oferindu-le oportunitatea de a-și descoperi propria personalitate și unicitate. Împreună explorăm lumea și interacționăm cu diverse medii și culturi,  învățând să ne adaptăm acestora. Prin intermediul activităților desfășurate, creăm conexiuni între experiențele de la grădiniță și informațiile pe care copiii le primesc din mediul înconjurător. Pentru a înțelege procesul prin care universul funcționează, copiii interacționează cu un volum mare de informații, pe care trebuie să învețe să le pună în practică.

Sala de grupă devine, astfel, un mediu provocator și stimulativ, în care valorificăm punctele de vedere ale copiilor, înțelegerea și gândirea acestora. Prin intermediul mijloacelor creative, copiii comunică experiențele lor, dezvoltând cooperarea, negocierea, grija față de sine și ceilalţi, comunicarea asertivă și exprimarea emoțiilor într-un mod sănătos și echilibrat.

Înscriere

Dacă doriți să ne adresați întrebări despre procesul de înscriere sau serviciile noastre, o puteți face completând acest formular.

*Confirm că am peste 16 ani
*DA, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scop informativ

© Gradinita Kitty 2023. Toate drepturile rezervate. | ANPC

Webcam     Facebook